Bensu Eğitim ve Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında yönetmelik” ekinde belirtilen konular kapsamında ve yönetmeliğin ön gördüğü süreler dahilin de yapılmaktadır. Ancak bu eğitimler genel konulara değinmekte ve işyerine özgü eğitim ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verememektedir. Bu kapsamda işyerine özgü eğitim konuları belirlenerek çalışanların yaptıkları işi sağlık ve güvenlik kuralları dahilinde yapması hedeflenmektedir.