Bensu Eğitim ve Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bu kanunun yürütülmesine yönelik çıkartılan yönetmek ve tebliğler ile işverenlere ve çalışanlara çeşitli görev, yetki ve sorumluklar atfedilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı ile bu hizmetleri sağlamaktayız. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı firmalardan alınan hizmetlerin yapılacak süreç ve doküman denetlemeleri sonucu hazırlanacak raporlar ile mevzuata uygunluğunu teyit etmenizi sağlayacaktır.