Bensu Eğitim ve Danışmanlık

İleri Satış Teknikleri Satışta paradigma değişimi nedir? Müşteri psikolojik olarak satın alma kararını nasıl alır? Dinleyerek satış sonuçları nasıl artırılır? Profesyonel satışçının günümüzde sahip olması gereken yetkinlikler nelerdir? İtirazlar nasıl yönetilir? Satışçı hangi güncel satış teknikleri ile sonuca gitmelidir? Satışın psikolojik süreçleri nasıl yönetilir… Ve dahası…