Bensu Eğitim ve Danışmanlık

Tatbikatlı Yangın ve Acil Durum Eğitimleri Çalışanların işyerinde yaşanabilecek yangın, iş kazası v.b. acil durumlarda nasıl davranması gerektiği son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda firmaya özgü risklerin ve tehlikelerin belirlenerek hazırlanacağı “Acil Durum Eylem Planı” sonrasında planda belirtilen hususların uygulamalarına yönelik tatbikat ve eğitimleri kapsamaktadır. Yapılacak tatbikat ve eğitimler çalışanların acil durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrenmesini sağlayacaktır.