Bensu Eğitim ve Danışmanlık

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimleri

Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri, Temel finansal matematik, Temel finans yönetimi, Finansal planlama, Finansal risk yönetimi, Finansman kaynakları

İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri, Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri ve analizleri, Genel olarak UMS – TFRS konularını kapsar.